Våra tjänster

Byggtjänster

Nybyggnation

Ombyggnation

Tillbyggnad

Totalrenovering

Fastighetsförvaltning

Kök- och badrumsrenovering

Under och yttertak

Fasadrenovering

Garage

Veranda/Altan

Vi tar även totalentreprenader där vi samordnar ert projekt enligt önskemål.

Konsulttjänster 

Konsultstöd inom projektadministration och projektledning. Vi stöttar ert projekts förstudie, genomförande och avslut.                                            

Intressentanalys och WBS                                     

GANT-schema 

Milstolpar/beslutspunkter       

Riskanalyser                                                              

Projektplaner

Budget och prognosarbete 

Skapa rutiner för projektets administration och dokumentering

Uppföljning och rapportering

            

Detta är bara ett urval av vad vi sysslar med, för mer information tveka inte att kontakta oss.