Så började det

Firman startades 1991 som en enskild firma av Jonas Juliusson. På 90-talet var arbetsmarknaden låg, och alterntivet var då blev att starta en egen rörelse. 

Firmans fokus de första åren var mot privatmarknaden, men med tiden växte företagets kontaktnät och uppdragen utökades som ganska snart till att även omfatta bygg- och inredningstjänster mot företagssidan. 

År 2000 ombildades firman till aktiebolag och 2013 utökades företaget med konsulttjänster.

 

Om oss

Hammarby Bygg & Konsult AB har två fokusområden, bygg- och konsulttjänster.  

Ett mindre företag med ett stort kontaktnät av samarbetspartners. Och med kompetenta och erfarna yrkespartners genomförs våra uppdrag.

Vår ambition är att ha en tät dialog med vår kund, med våra samarbetsparterns och på så sätt ge en god kapacitet och kompetens till våra projekt för bästa resultat.