Vi är stolt sponsor till Aktiv Skola

Fredag 31 augusti 2018

https://www.aktivskola.org

Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt de gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa. De anser att skolan är den arena i samhället där de har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsan för våra barn och ungdomar.