HBK vill göra skillnad!

Måndag 24 april 2017

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. De är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

För oss på HKB var det ingen tvekan, med glädje vill vi bidra och hjälpa till för att göra skillnad.