Välkommen till oss!

Hammarby Bygg & Konsult AB är ett företag som startades upp 1991. Våra kunder är från både privat- och företagsmarknaden och uppdragen utförs lokalt mestadels iStockholm men också utanför. Vår ambition är att ha en tät dialog med vår kund, och därmed kunna ge en god kapacitet och kompetens till våra projekt. 

   

Värdeord 

Vi är ett litet företag, och för att finnas kvar på marknaden med en hög konkurrens från de stora spelarna behöver vi leverera extra kvalitativa tjänster och vara extra lösningsorienterade under hela processen. Framförallt hålla en enkel och tät dialog med vår kund. Det jobbar vi för! 

  


Senaste nytt